Formulář pro odstoupení od smlouvy

 logo

 

  FABU s.r.o.

  Družstevná 2500/12, 92101 Piešťany - SK

  IČO:  50 798 561

  IČ DPH:  SK 212 051 6519

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

  1. Formulář vytiskněte a přiložte ho jako průvodní dopis ke vrácenému zboží.
    (Bez doprovodního dopisu nebude možné zboží identifikovat.)
  2. Zboží pečlivě zabalte, zajistěte proti poškození (nezapomeňte přiložit formulář).
  3. Zásilku nám odešlete nebo doručte na adresu:

PohodaNaTerase.cz – Internetový obchod

FABU s.r.o. – Družstevná 12 – 92101 Piešťany – Slovenská republika

Spotřebitel

Jméno a příjmení:   ____________________________________________________________________________

Ulice a číslo domu:   ____________________________________________________________________________

PSČ / Město:   __________________________________________________________________________________

E-mail:   ________________________________________________________________________________________

Telefonický kontakt:   __________________________________________________________________________

Datum nákupu:   ________________________        Číslo objednávky:   _________________________


Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu uvedeného zboží:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Důvod vrácení (nepovinné):   _
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Kupní cena má být vrácena bezhotovostně na uvedený účet:

  ______________________________________________________________________________

 


Datum:   ________________________                                   Podpis: