Formulář pro výměnu zobží

 logo

 

  FABU s.r.o.

  Družstevná 2500/12, 92101 Piešťany - SK

  IČO:  50 798 561

  IČ DPH:  SK 212 051 6519

 

Formulář na výměnu zboží

  1. Formulář vytiskněte a přiložte ho jako průvodní dopis ke zboží, které chcete vrátit.
    (Bez průvodního dopisu nebude možné zboží identifikovat.)
  2. Zboží pečlivě zabalte, zajistěte proti poškození (nezapomeňte přiložit formulář).
  3. Zásilku nám odešlete nebo doručte na adresu:

PohodaNaTerase.cz – Internetový obchod

FABU s.r.o. – Družstevná 12 – 92101 Piešťany – Slovensko

Spotřebitel

Jméno a příjmení:   ____________________________________________________________________________

Ulice a číslo domu:   ____________________________________________________________________________

PSČ / Město:   __________________________________________________________________________________

E-mail:   ________________________________________________________________________________________

Telefonický kontakt:   __________________________________________________________________________

Datum nákupu:   ________________________        Číslo objednávky:   _________________________


Uveďte název nového zboží a počet kusů: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 

Hodnota zboží bude vzájemně započítána. Pokud po zápočtu vznikne nedoplatek, můžete jej zaplatit na dobírku, při doručení nové zásilky. Pokud vznikne přeplatek, uveďte číslo účtu

_________________________________________________________________________________________

Zboží, prosím zašlete nepoužívané, nepoškozené, kompletní, v původním obalu.
Zboží neposílejte na dobírku. Takhle zaslané zboží nemůžeme převzít.


Datum:   ________________________                                   Podpis: